top of page

Tu nájdete ponuku našich kurzov.  

Preferujeme uzavreté kurzy (t.j. len pre danú firmu), aby sme mohli riešiť konkrétne potreby klienta.

Výsledkom kurzu je obvykle materiál priamo použiteľný v klientskej firme. 

Ak vás naša ponuka zaujala, napíšte nám alebo zavolajte nám na číslo 0905 642 306

 • Strategický manažment
  Každá organizácia chce dosahovať zisky nielen dnes, ale aj zajtra. Ak ste však zahltení množstvom práce vyplývajúcej z každodenných povinností, neostáva čas, aby ste firmu videli v širších súvislostiach. Vystúpte na chvíľu z bludného kruhu operatívy a postarajte sa o budúcnosť a zisky vašej firmy už dnes.
 • Projektový manažment pre prax
  Tento kurz je pre vás, ak chcete riadiť projekty s minimom formálnych dokumentov a štruktúr. Tým pádom sú projekty menej náročné na administratívu. Naučíte sa, ako eliminovať náhodné nepriaznivé vplyvy na celkový výsledok projektu (neočakávaná náročnosť niektorej úlohy, neplánovaný výpadok pracovníkov, nutnosť presunu pracovníka na inú úlohu s vyššiu prioritu a pod.) Pri viacerých súbežne bežiacich projektoch budete schopní ustriehnuť aj to, aby kľúčové zdroje boli vyťažené rovnomerne a bez prestojov.
 • Procesný manažment
  Ak firma od určitej veľkosti nezavedie štandardné postupy, dochádza vo firme k zmätkom, chaosu a znižovaniu produktivity práce, najmä pri výmene ľudí. Alebo všetko ostáva na pleciach riaditeľa firmy... Tento kurz vás naučí zvoliť si správny pohľad na procesné riadenie, naučí vás, aký typ popisu (je ich veľa!) sa hodí pre váš typ firmy a činností v nej.
 • Cielené riadenie firmy - Teória obmedzení
  Viete, čo presne máte urobiť, aby vaša firma prosperovala lepšie? Je množstvo metód, ktoré sú núkané ako recept na úspech, akurát nie je zrejmé, ktorú a kedy si vybrať. Problém týchto metód a čiastkových riešení je, že sú síce systematické, ale nie systémové. Kurz je založený na prostriedkoch Teórie obmedzení, ktorá preferuje holistický prístup k manažmentu, a (na rozdiel od iných holistických filozofií) dáva manažérovi praktické páky s krátkodobým i dlhodobým účinkom.
 • Marketing
  5 P marketingu je Product, Price, Promotion, Place, People. Žiaľ, marketing sa často praktizuje ako jednohrbá ťava: Na prvé dva P sa často zabúda, prostredné P (promotion) je preceňované, a posledné dva P sú tiež trochu mimo záujmu. Tento kurz vám poskytne vyvážený záber marketingu cez všetkých 5P, vrátane primeranej dávky marketingu v digitálnom svete.
 • Osobnostný manažment
  Pri voľbe alebo zmene povolania je nesporne dôležité poznať typ a povahu vlastnej osobnosti. To isté platí, ak zakladáte firmu. Viete však, že aj samotná práca má svoj charakter? Že existujú aj rôzne typy firiem a povahy pracovných pozícií v nich? Nebudete spokojní, kým si vaša osobnosť nesadne s charakterom práce, ktorú robíte. Na tomto kurze sa naučíte, ako spárovať vašu povahu s charakterom (potenciálnej) práce, využiť vaše prednosti a zužitkovať aj tzv. zlé povahové vlastnosti. V práci budete prekvitať a vyhráva každý: vy, vaši kolegovia a aj firma, v ktorej pracujete. A ešte poznámka pre zakladateľov a vlastníkov firiem: určite si prečítajte náš článok o osobnosti podnikateľa.
 • Manažment konfliktov
  Dobré konflikty posúvajú firmu vpred. Na kurze sa naučíte, ako využívať konflikty pre rozvoj firmy aj vlastnej osobnosti. Naučíte sa, kedy v konflikte ustúpiť, kedy konflikt vyprovokovať a kedy ho naopak utlmiť a neriešiť. A to najdôležitejšie - ako a kedy konflikt vecne vyriešiť.
 • Analýza problémov v organizáciách
  História sa už opakovala mnohokrát a ešte aj bude. Použili ste vybrúsené riešenie na nesprávny problém (ten skutočný problém ostal nepovšimnutý). Ako však rozoznať ten skutočný problém? Hľadanie skutočných problémov možno uľahčiť, ak zachytíme znalosti širšej skupiny ľudí rôznej odbornosti. Na to boli vyvinuté metódy podľa typu úlohy (podľa toho, či úloha je presne alebo slabo definovaná). Kurz je prehľadový, vybrané metódy si nacvičíte priamo na kurze.
 • Interný audit systému manažérstva kvality
  Účastníci kurzu sa podrobne oboznámia s požiadavkami normy ISO 9001:2015 a ich praktickou aplikáciou a vedia pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť interný audit systému manažérstva kvality. Účastníci si pripravia podklady pre realizáciu interného auditu vo vlastnej spoločnosti.
 • Riadenie rizík
  Vonkajšie okolnosti (vrátane príležitostí!) vnášajú do manažérskych rozhodnutí riziká a plán bez ich zohľadnenia je iba ďalším plánom. Našťastie, už samotná identifikácia rizík a ich spoznanie môže znamenať, že podnik ich ustojí a prežije.
 • Prezentačné zručnosti
  Chcete, aby vaša prezentácia bola zrozumiteľná a zaujímavá? Naučíte sa minimálne teoretické základy, ale hlavne praktické postupy pri vytváraní a prednese prezentácie. Počas kurzu si účastníci vytvoriaprezentáciu z priebehu kurzu.
bottom of page