top of page

Ochrana a spracovanie osobných údajov a práva dotknutej osoby

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti KOPEX, spol. s r.o. , so sídlom Cesta pod Hradovou 9, Košice, IČO: 31705235, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel s.r.o., vložka 5976/V (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko

  • e-mail

  • telefónne číslo

Osobné údaje spracovávame, aby sme Vás mohli jednorázovo spätne kontaktovať o možnosti termínu obchodného stretnutia s Vami. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to písomne e-mailom alebo tradičnou poštou na kontaktnú adresu Správcu.

Právo na opravu, vymazanie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,

  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

bottom of page